Het Gasthuis

Welkom


 

Het Gasthuis als ontmoetingsplek in de wijk dient een open karakter te hebben, uitnodigend voor eenieder. Het dient beweging en levendigheid uit te stralen. In het Gasthuis is de ontmoetingsplek in de wijk “Voor en Door wijkbewoners” vormgegeven. Mensen met vragen ten aanzien van wonen, welzijn, zorg,en inkomen kunnen terecht in het Gasthuis. In het Gasthuis dienen burgerinitiatieven een luisterend gehoor te vinden en kunnen mensen talenten delen en vormgeven.bemensing van Het Gasthuis geschiedt door vrijwilligers, waarbij een sociaalwerker van Welzijn de Meierij ondersteuning biedt. De bemensing van Het Gasthuis geschiedt door vrijwilligers, waarbij een sociaalwerker van Welzijn de Meierij ondersteuning biedt. 

Doelstelling

Het Gasthuis is een begrip in de wijk Boschweg, voor alle bewoners van Schijndel Noord.

We willen:

Een ontmoetingsplek zijn voor en door wijkbewoners;

De zelfredzaamheid, de maatschappelijke participatie en het algeheel welbevinden op het gebied van wonen, zorg en welzijn van de burger bevorderen;

Burgerinitiatieven ondersteunen en faciliteren;

Ondersteuning bieden vanuit een georganiseerd netwerk;

De sociale cohesie bevorderen in de wijk;

Actieve wijkbewoners stimuleren om hun talenten in te zetten voor andere wijkbewoners.

Het komend jaar zullen deze vrijwillgers, waarvan slechts een gedeelte op de foto staat, ervoor zorgen dat alle bezoekers en huurders van het Gasthuis zich welkom zullen voelen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afscheid Jo Vermeulen

Tijdens onze laatste vrijwilligersbijeenkomst hebben we afscheid genomen van Jo Vermeulen. Jo is nagenoeg vanaf de opstart van het Gasthuis betrokken geweest bij allerlei activiteiten, met als hoogtepunt zijn inzet voor de vervanging van Ger van Rooijen na diens overlijden. Zonder Jo hadden we dat allemaal niet voor elkaar gekregen. Wij, het Gasthuis en al haar gebruikers en vrijwilligers ziijn jou veel dank verschuldigd. Maar we blijven ervan uitgaan dat je op gezette tijden nog op een kopje koffie komt. Dank je wel.